CALENDARIS DE FESTIUS I DE VACANCES ESCOLARS PER AL CURS 2019-2020

Ja s’han publicat els calendaris oficials per al curs 2019-2020 al nostre país, Andorra.

Els calendaris escolars s’han concebut per complir els dies festius del Principat d’Andorra que ha establert el Govern, tant religiosos com civils, i els dies lectius previstos en la legislació educativa dels sistemes educatius presents al país. L’alternança dels períodes lectius i de descans es determinen en funció dels ritmes biològics dels alumnes i de l’organització pedagògica tenint en compte els aspectes esmentats. S’han considerat també aspectes de la realitat socioeconòmica d’Andorra: previsions d’afluència turística i de trànsit.

Els calendaris escolars queden fixats de la manera següent:

Curs escolar 2019-2020

Inici del curs escolar: dilluns 9 de setembre del 2019.

Vacances de Tots Sants: del dilluns 28 d’octubre al divendres 1 de novembre del 2019 (ambdues dates incloses).

Vacances de Nadal: del dilluns 23 de desembre del 2019 al dilluns 6 de gener del 2020 (ambdues dates incloses).

Vacances de Carnaval: del dilluns 24 de febrer al divendres 28 de febrer del 2020 (ambdues dates incloses).

Vacances de Pasqua: del dilluns 6 d’abril al divendres 17 d’abril del 2020 (ambdues dates incloses).

Festa del Treball: divendres 1 de maig del 2020.

Vacances de Pentecosta: del dilluns 25 de maig al dilluns 1 de juny del 2020 (ambdues dates incloses).

Acabament del curs per a tots els centres escolars del Principat d’Andorra: dimecres 1 de juliol del 2020.

Els responsables de cada sistema educatiu poden sol·licitar al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, si escau, una ampliació de tots o alguns dies lectius compresos entre el dilluns 25 de maig i el divendres 29 de maig del 2020 per motius exclusius d’organització de proves o avaluacions oficials.

Del dijous 25 de juny al dimecres 1 de juliol del 2020, els centres de segona ensenyança, batxillerat i formació professional, amb l’autorització prèvia del responsable del sistema educatiu del qual depenen, podran organitzar l’horari dels alumnes d’acord amb les especificitats acadèmiques: avaluacions, atenció directa i individualitzada de l’alumnat.

Cada escola compta, a més, amb el dia festiu de la parròquia. En cas que aquest dia s’escaigui en un dia festiu no es pot recuperar.

Pots trobar més infromació a https://www.bopa.ad/bopa/030079/Pagines/GH20181220_08_01_32.aspx